Thursday, August 9, 2007

Ako ay Pilipino

1 comment:

Zoilo Bernardo said...

Sinu ang mas proud na Filipino, mga nasa Pilipinas o nasa ibang bansa?