Saturday, March 14, 2009

Digmaan

PAMBANSANG PAGKAKAISA, ito ang tulay tungo sa kapayapaan at kaunlaran...hangga't kasakiman at kapalaluan ang umiiral sa magkatunggaling panig, patuloy na maglalagablab ang apoy ng DIGMAAN. Hanggang't umiiral ang kawalan ng katarungan, kahirapan, kamangmangan at kaapihan sa lipunan, magpapatuloy ang DIGMAAN...

No comments: