Wednesday, March 21, 2007

Ano nga ba?


Maraming kahulugan at depinisyon ang pagiging maka-bayan at nasyonalismo. Kanya-kanyang pagpapakahulugan ang bawat magkabilang panig ng political spectrum depende sa kanilang ideological line at political line...

Sa abo ng mga nagliyab at nagningas na mga tyorya at ideya, isa lang para sa amin ang tunay na kahulugan at esensya ng pagiging maka-Bayan:

" ANG BATAYAN NG ATING PAGKA-MAKABAYAN AY ANG PAGKILING SA INTERES NG PILIPINO!" - 16 Marso 2003

No comments: